Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції

 Апеляційна скарга — це скарга на яке не набрало законної сили рішення суду. Апеляційна скарга подається у разі незгоди з рішенням суду. Може бути подана на рішення будь-яких судів, розглянутих по першій інстанції. Така скарга може бути подана на рішення районних і міських судів, обласних, крайових а також на рішення Верховного Суду.

Подати апеляційну скаргу можуть особи, які брали участь у розгляді цивільної справи. Решта громадян можуть подати скаргу тільки в разі, якщо рішення буде впливати на їх права і обов’язки, цей факт вони повинні будуть детально обґрунтувати з тексту скарги.

 Апеляційна скарга розглядається вищою інстанцією — судом апеляційної інстанції. За результатами розгляду скарги рішення може бути скасовано, змінено або залишено без зміни. Результат розгляду скарги оформляється апеляційним визначенням. Винесення апеляційного визначення означає вступ в законну силу рішення суду.

Рішення районного суду може бути оскаржене в вищестоящий суд протягом 1 місяця з дня його прийняття. Термін починає текти з моменту виготовлення мотивованого рішення. Зазвичай в судовому засіданні суддя оголошує тільки резолютивну частину рішення, відкладаючи складання повного рішення на термін до 5 днів. Про дату виготовлення рішення в остаточній формі суддя оголошує при оголошенні рішення в кінці судового засідання. Якщо цього не зроблено, потрібно уточнити дату виготовлення мотивованого рішення в суді при отриманні копії рішення.

Як складається апеляційна скарга на рішення районного суду

Апеляційна скарга складається після отримання та вивчення мотивованого рішення суду. Це дозволить зрозуміти логіку суду при винесенні рішення, оцінити його доводи і піддати критиці встановлені судом обставини. Без вмотивованого рішення апеляційна скарга буде поверхневою і беззмістовною.

Іноді, якщо суд затримує виготовлення мотивованого рішення, складається коротка апеляційна скарга, яка формально повинна враховувати всі вимоги, що пред’являються до апеляційної скарги, але може містити не повне обгрунтування позиції заявника. Така скарга складається для того, щоб не пропустити строк оскарження. Потім можна буде скласти додаткову апеляційну скаргу, вже з повним обґрунтуванням позиції заявника скарги.Як складається апеляційна скарга на рішення суду

Як правильно написати на скаргу на рішення суду першої інстанції

Апеляційна скарга складається після отримання і вивчення вмотивованого рішення суду. Це дозволить зрозуміти логіку суду при винесенні рішення, оцінити його докази і піддати критиці встановлені судом обставини. Без вмотивованого рішення апеляційна скарга буде поверхневою і беззмістовною.

Іноді, якщо суд затримує виготовлення мотивованого рішення, складається коротка апеляційна скарга, яка формально має враховувати всі вимоги, що пред’являються до апеляційної скарги, але може містити не повну обґрунтувану позицію заявника. Така скарга складається для того, щоб не пропустити строк оскарження. Потім можна буде скласти додаткову апеляційну скаргу, вже з повним обґрунтуванням позиції заявника скарги.

Шапка апеляційної скарги на рішення суду

В апеляційній скарзі обов’язково зазначається найменування суду, куди вона подається. Найменування суду для оскарження зазвичай вказується в кінці рішення суду, в такому вигляді: «Рішення суду може бути оскаржене протягом 1 місяця ….. суд». Якщо це найменування не вказано, то його завжди можна знайти самому.

В апеляційній скарзі зазначаються повні дані заявника, що її подає:

  1. це прізвище, ім’я та по батькові без скорочень, що звучать, як зазначено в паспорті.
  2. це адреса місця проживання або місця знаходження заявника, за цією адресою суд буде направляти повідомлення про час і місце розгляду справи в апеляційній інстанції.

У скарзі має бути зазначено її найменування — «Апеляційна скарга на рішення суду», щоб у суду не було підстав прийняти її за інший документ. Повинно бути зазначене рішення суду, яке оскаржується. Найменування рішення суду повинно містити дату постановлення рішення, найменування суду, який його виніс, позивача і відповідача та суть вимог позивача. Найменування рішення зазвичай пишеться в постановчій частині рішення до слів: «Встановив».

Зміст описової частини апеляційної скарги

В описовій частині апеляційної скарги необхідно привести підстави, за якими заявник не згоден з висновками суду і вважає невірними висновки суду.appelyatsijna-skarga2

При складанні описової частини можна просто описати, чому рішення суду видається заявнику незаконним і підлягає змінам або скасуванню. Знайшовши відповідні підстави для скасування, можна наповнити їх змістом, з урахуванням конкретних обставин по цивільній справі.

Вимоги до апеляційної скарги

Після підстав для скасування в тексті апеляційної скарги мають бути наведені вимоги, які заявляє подавач скарги. Вимоги не можуть бути довільними. вони повинні відповідати повноважень суду апеляційної інстанції. Краще свої вимоги привести повністю ідентичними до тих які вказані в законі.Вимоги в апеляційній скарзі зазначаються після слів: «Прошу». Краще якщо кількість вимог буде пронумерована і поділена між собою. Якщо по справі потрібне нове рішення, то у вимогах заявник повинен вказати, як воно має звучати. Наприклад: «Винести по справі нове рішення, яким в позовних вимогах позивача відмовити повністю».

Зразок Апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції

Необхідно суворо дотримуватися вимог щодо змісту скарги, прикладених документах та термінах подачі.

В __________________________________

 (найменування суду 2 інстанції)

Від: _________________________________

(ПІБ повністю, адреса)

Апеляційна скарга на рішення суду

«___»_________ ____ р. судом було винесено рішення по цивільній справі за позовом _________ (ПІБ позивача) до _________ (ПІБ відповідача) про _________ (вказати сутність позовних вимог).

Рішенням суду _________ (вказати, як було дозволено справу по суті).

Вважаю, що судом прийнято незаконне рішення з наступних підстав _________ (вказати, з чим заявник не згоден в рішенні, чому рішення суду є незаконним, які закони застосовані судом при розгляді справи неправильно, які обставини не з’ясовано, які докази судом не досліджені).

На підставі викладеного прошу:

Скасувати рішення _________ (найменування суду) від«___»_________ ____ р. по цивільній справі за позовом _________ (ПІБ позивача) до _________ (ПІБ відповідача) про _________ (сутність позовних вимог).

Прийняти нове рішення по справі, яким _________ (вказати, як має бути дозволено справу в апеляційній інстанції).

Клопотання:

Прошу при розгляді апеляційної скарги прийняти додаткові докази по справі _________ (навести перелік додаткових доказів), які підтвердять наступні обставини _________ (вказати юридично значимі обставини по справі, які можуть бути підтверджені поданими доказами). Я не мав змоги раніше уявити перераховані докази з наступних причин _________ (вказати причини, які заважали уявити додаткові докази в суд першої інстанції.

Перелік доданих до апеляційної скарги документів (копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі):

Копія апеляційної скарги

Документ, що підтверджує сплату державного мита

Додаткові докази

Дата подачі скарги«___»_________ ____ р. Підпис заявника _______

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *