Психолого педагогічна характеристика учнів

Вона передбачає опис переваг і недоліків кого-небудь або чого-небудь. У даній статті буде розглянута характеристика на учня школи чи іншого навчального закладу. Такий документ не вимагається в разі переведення учня з одного класу в інший, з молодшої школи в старшу або при переході в іншу школу. По закінченні школи для вступу в інший навчальний заклад теж може знадобитися характеристика. У військкоматах призовників теж не рідко просять характеристику з місця навчання. І саме не приємне, її вимагають в поліції, при постановці неблагополучного учня на облік або при заведенні кримінальної справи.

Характеристика може бути звичайною і психологічною, або включати всі відомості

Зразок характеристики  учня початкових класів від вчителя, необхідна під час проходження психолого-педагогічної комісії будь-якого рівня. Характеристика пишеться у двох примірниках , підписує вчитель і директор, обов’язкова печатка школи.

План-характеристика учня корекційної школи

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ

harakteristika1

Загальні відомості про учня та його сім’ю

Вказується рік вступу в школу. Звідки надійшов учень в школу. Скільки років і в яких класах навчався до цього. Склад сім’ї, матеріальне становище сім’ї, соціальний статус сім’ї, культурний рівень сім’ї, наявність асоціальних і факторів та шкідливих звичок у батьків. Хто здійснює виховання в сім’ї, є єдність вимог у вихованні. Поведінка школяра будинку, його режим дня, трудові обов’язки по дому. У якій формі здійснюється контакт між школою і сім’єю.

 1. Дані медичного обстеження

У зв’язку з охороною прав дитини діагноз, а також особливості анамнезу у характеристиці не зазначаються. Якщо є необхідність і факти, то в рідкісних випадках допустимо вживати таке трактування «вступив в  школу за рекомендацією, за роки навчання в школі діагноз підтвердився».

У характеристиці необхідно відобразити загальний фізичний розвиток учня, наявні порушення. Далі розкриваються особливості вищої нервової діяльності і характер уражень центральної нервової системи. Особливості сенсомоторної сфери (зір, слух, моторна скутість, розгальмування, порушення координації рухів, стан дрібної моторики), наявність складного дефекту. Також необхідно вказати засіб зміцнення здоров’я і методи роботи.

Успішність

У даному розділі необхідно відобразити успішність учня з предметів. Бажано, щоб учителі, навчальні даного учня дали детальну характеристику пізнавальної активності дитини на кожному уроці, а також ставлення до навчального предмета, дисциплінованість учня на уроках і при підготовці домашнього завдання.

Як у ході навчання й підготовки домашнього завдання враховуються психофізичні особливості учня, трактується загальна система роботи по підвищенню успішності даного учня

Особливості уваги і пізнавальної діяльності

Особливості уваги і пізнавальної діяльності розкриваються на основі спостережень за учнем, аналізу навчального процесу, бесід з учнем, педагогами, вивчення продуктів діяльності та результатів учбової праці.

 1. Особливості уваги. Легко привертається увага на уроці і при підготовці домашнього завдання. Стійкість, розподіл, переключення уваги, відволікання, неуважність і їх причини. Які засоби залучення уваги найбільш ефективні для даного учня.
 2. Особливості відчуття і сприйняття. Темп, повнота, правильність сприйняття, впізнавання об’єктів і явищ. Сприйняття часу: знання і розуміння мір часу, послідовності подій, їх віддаленості або близькості. Сприйняття форми, величини, положення в просторі.
 3. Особливості пам’яті: запам’ятовування (темп, обсяг, усвідомленість, точність). Характер запам’ятовування інформації (довільність і продуктивність). Збереження матеріалу в пам’яті. Впізнавання відомого в новому матеріалі. Характер відтворення: повнота, логічність, послідовність, характер помилок при відтворенні (повторюваність, привнесення, спотвореність та ін). Рівень розвитку пам’яті: переважання механічного або словесно-логічної пам’яті. Засоби, що застосовуються для розвитку пам’яті і кращого запам’ятовування матеріалу.
 4. Особливості мислення. Активність або пасивність мислення, стереотипність, малорухомість, послідовність міркувань, критичність. Уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, узагальнювати. Виконання аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення. Особливості засвоєння понять: вміння виділити істотні ознаки, дати визначення. Який вид розумової діяльності розвинений у учня.
 5. Мова: ступінь розвиненості мови, здатність розуміння мови. Характеристика словника: обсяг словника, особливості граматичного ладу. Темп, виразність і активність мовлення. Характер монологічної мови: логічність, зв’язність, завершеність. Характер діалогічного мовлення: вміння підтримати розмову, задавати питання і відповідати на питання, характер формулювання відповідей. Особливості писемного мовлення: розуміння тексту, характер помилок при письмі, вміння висловити думку письмово, точність вживання слів і характер пропозицій. Утруднення у виконанні письмових робіт: списування, письмо під диктовку, самостійної роботи. Співвідношення усної і письмової промови. Наявність дефектів мовлення та їх характер.
 6. Особистість і поведінка
 7. Моральні якості учня.
 8. Ставлення до праці і навчання: позитивне, індиферентне, негативне. Зацікавленість, працьовитість, ставлення до педагогів і вихователів.
 9. Дисциплінованість, ставлення до правил і вимог, поведінка на уроках, при підготовці домашніх завдань, у ході заходів, у групі, у вільний час, у громадських місцях. Рівень сформованості суспільних норм. Мотиви дисциплінованості або порушення дисципліни. Наявність почуття обов’язку і відповідальності.
 10. Прояв вольових якостей. Наявність вольових рис характеру, цілеспрямованість дій і вчинків, рішучість, уміння долати труднощі і проявляти вольове зусилля. Недоліки в розвитку волі: легка сугестивність, відомість, податливість, свавілля, імпульсивність, розсіяність, відхід від труднощів і ін. Рівень сформованості мотивів і потреб, наявність дефектів правосвідомості і ціннісно-нормативних орієнтацій. Співвідношення спонукальної і змістоутворюючої функції мотивів.

Навички культурної поведінки: ввічливість, люб’язність,чуйність, охайність. Ступінь стійкості цих навичок.

 1. Інтереси до позакласної роботи, до завдань трудової діяльності, гурткової роботи, спорту, ігор та інших видів дозвілля. Різноманітність інтересів, стійкість, вибірковість, спрямованість, самосвідомість, форми прояву інтересів. Оцінка інтересів учня вчителем і вихователем. Засоби, що застосовуються педагогом для підтримки інтересів та їх розвитку у даної дитини.
 2. Особливості характеру. Наявність моральних рис характеру: доброта, щирість, працьовитість, стриманість, скромність, чесність, самокритичність, впевненість у собі, колективізм. Наявність важких рис характеру: егоїзм, замкнутість, скритність, негативізм, завищені домагання, лінь, брехливість, примхливість, запальність, агресивність, войовничість та ін.
 3. Характер емоцій і вищих почуттів: стійкість настроїв, схильність до афективних спалахів, тривалість і неадекватність переживань, реакції на успіх і неуспіх. Рівень розвитку вищих почуттів: товариство, чесність, обов’язок, честь, патріотизм, колективізм та ін.. Рівень самооцінки, наявність самокритичності, оцінка інших, прогнозування власного майбутнього.
 4. Займане місце в колективі, роль у колективі (лідер, аутсайдер), повага товаришів. Ізольованість часткова або повна, її причини. Стійкість відносин з товаришами. Наявність власної думки, вміння рахуватися з громадською думкою і підкорятися їй. Наявність близьких друзів.
 5. Система поглядів, інтерес до суспільних подій нашої країни. Прагнення бути корисним колективу і суспільству.
 6. Наявність шкідливих звичок, бути на обліках в правоохоронних органах, соціальних службах, органах системи профілактики. Рівень орієнтування в навколишньому світі, рівень самостійності дій. Наявність санітарно-гігієнічних навичок, рівень їх розвитку і здатності застосування їх на практиці.
 7. Висновок

В якості висновку психолого-педагогічної характеристики необхідно відобразити загальну думку про учня, зробити висновки про основні риси особистості, на які можна покластися в подальшій роботі з ним. Визначити у чому проявляється апатичність розвитку особистості і основний недолік. Намітити шляхи подальшої корекційно-виховної роботи з учнем.

Наприкінці характеристики необхідно вказати дату її складання, а також фахівців, які брали участь у її складанні. Наприклад, «характеристика складена за матеріалами класного керівника…» із зазначенням ПІБ та посади спеціаліста. Характеристика завіряється підписом керівника установи. При необхідності з характеристикою знайомлять батьків або законних представників неповнолітнього під розпис з датою.

harakteristika2

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *